Cele

Nasze cele to:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Propagowanie biegania.

3. Propagowanie turystyki górskiej.

4. Organizacja zawodów sportowych i propagowanie rywalizacji fair play.

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

6. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

7. Wzrost zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na terenie Polski Wschodniej.

8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

9. Aktywizacja osób z nadwagą i otyłością.